MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 18-04-2019

eerdere test  
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 18-04-2019 onderstaande antwoorden ingevuld.

Onderzoek wijst uit dat een glas ........ artini per dag drinken geen kwaad kan.

43 % (afgerond)M
58 % (afgerond)m 

Namen van dranken krijgen een kleine letter. cointreau, bergerac, porto, martiniIn een volgende fase willen we de taaltest norm ........ ren.

4 % (afgerond)
93 % (afgerond)e 
4 % (afgerond)ee

De lettergreep is open (hij eindigt op een klinker). Deze vrije klinker schrijf je dan met een enkel letterteken: <e>.Wie na drie jaar afstudeert, heeft een vlekk ........ loos parcours afgelegd.

25 %en
75 %e 

Dit woord is geen samenstelling: het onderdeel -eloos kan namelijk niet als een apart woord gebruikt worden. We noemen -eloos daarom een achtervoegsel en het hele woord een afleiding. In afleidingen schrijven we zo goed als nooit een tussen-n. Uitzonderingen Voor afleidingen op -achtig, -dom, -heid en -schap gelden de regels van de samenstellingen wl. Er zijn echter heel weinig afleidingen van dit type met een zelfstandig naamwoord als eerste deel en een tussenklank 'e'. ambtenarenschap wegens ambtenaren ambtenaressenschap wegens ambtenaressen, en niet *ambtenaressesJe vermoe ........ nooit wat er gebeurd is.

93 % (afgerond)dt 
6 % (afgerond)d
1 % (afgerond)t

De infinitief eindigt op <den> en de stam eindigt dus op <d>. Als het onderwerp je vr de persoonsvorm staat, dan voegen we in de o.t.t. een <t> toe aan de stam: boenen, boen - je boent baden, baad - je baadt
TOTAALRESULTAAT:
79% goed


MENU:

Home

De Spellingtest
Aanmelden
Inloggen
Antwoorden
Scoreverloop

Over deze website


  |  CONTACT  |  Profiel


© 2011 - Beterspellen.be is een project van
Uitgeverij Plantyn en Initiatief, webdesign en CMS: Martin van Toll Producties