SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-11-2020

eerdere test  
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 24-11-2020 onderstaande antwoorden ingevuld.

De presentatie van de studenten was e........eptioneel goed.

3 % (afgerond)ks
kt
ct
97 % (afgerond)xc 
Hier bestaan geen regels voor. Dit woord moet je uit je hoofd leren.De meerderheid hield een pl........dooi tegen examens op zaterdag.

2 % (afgerond)ij
98 % (afgerond)ei 
De spelling van dit woord moet je uit je hoofd leren. Er zijn geen regels voor.De verontrus........e ouders belden de politie op.

12 % (afgerond)tt
88 % (afgerond)t 
Dit is een voltooid deelwoord dat bijvoeglijk gebruikt wordt: het staat net als een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord. Daarom wordt het net als een bijvoeglijk naamwoord verbogen: we voegen <e> toe (niet <te>). Vergelijk met een bijvoeglijk naamwoord: een kort opstel - korte opstellen een ingekort opstel - ingekorte opstellenWedstrijdzwemmen wordt beoefend in een ........ .

57 % (afgerond)50-meterbad
50meterbad
5 % (afgerond)50 meter bad
38 % (afgerond)50 meterbad 
De delen van samenstellingen en afleidingen schrijven we normaal aaneen, in een aantal gevallen met een koppelteken en zeer uitzonderlijk als losse woorden. Dit is zo'n zeer uitzonderlijk geval. Als het eerste deel een woordgroep is met een cijfer, letter of ander teken, schrijven we losse woorden. [11 september] + achtig = 11 septemberachtig [5 euro] + biljet = 5 eurobiljet [vitamine C] + tabletten = vitamine C-tabletten Pas op! Er staat normaal geen koppelteken achter het tweede woord. Dus niet *5 euro-biljet. Uitzonderingen 1. Een cijfer en een symbool voor een eenheid worden in de samenstelling zonder spatie geschreven:50 m 50m-bad; 90 km 90km-grens. 2. Moderne namen bevatten soms combinaties van letters en cijfers die aaneengeschreven worden. De samenstelling bevat dan ook geen spaties: mp3-speler.
TOTAALRESULTAAT:
80% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties