SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-03-2019

  latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 26-03-2019 onderstaande antwoorden ingevuld.

Waarom heb je de brief waarin je beschuldigd wordt, niet beantwoor........?

85 % (afgerond)d 
1 % (afgerond)t
14 % (afgerond)dt
Deze vorm is een voltooid deelwoord. De infinitief eindigt op <den>, niet op <ten>. We behouden die <d>-spelling in dit voltooid deelwoord, hoewel we [t] horen (regel van de gelijkvormigheid).De studentenraad gaat niet altijd akkoord met het ........ van de minister.

71 % (afgerond)hogeronderwijsbeleid 
2 % (afgerond)hoger-onderwijs-beleid
5 % (afgerond)hoger onderwijs beleid
21 % (afgerond)hoger-onderwijsbeleid
De algemene regel voor samenstellingen is: aan elkaar. Ook als de samenstelling wat langer uitvalt, bijvoorbeeld als het eerste deel uit twee woorden bestaat, zoals hier. Ander voorbeeld: [derde+wereld] + problematiek = derdewereldproblematiek.De profess........r is vandaag niet aanwezig.

3 % (afgerond)e
97 % (afgerond)o 
Hier zijn geen regels voor.Het paralle........isme tussen de twee grafieken is opvallend.

18 % (afgerond)l
82 % (afgerond)ll 
De voorafgaande klinker is de gedekte klinker [e] die we ook horen in strek. Om te voorkomen dat die gedekte klinker in een open lettergreep zou staan, moeten we de medeklinker verdubbelen.
TOTAALRESULTAAT:
84% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties